Dziś

Witamy na naszej stronie wsi Zahutyń. Tutaj znajdą państwo najnowsze wydarzenia, które dotyczą naszego regionu i naszej wspaniałej miejscowości. 

Nowa koncepcja burmistrza. Chce „tylko” Trepczę, Bykowce i Zabłotce

SANOK / PODKARPACIE. Na fanpage Facebook Burmistrza Miasta Sanoka Tomasza Matuszewskiego, pojawiała się informacja, z której wynika, że ostateczny pomysł poszerzenia granic administracyjnych Sanoka, zakłada przyłączenie Trepczy, Bykowiec oraz części sołectwa Zabłotce.

„Dziś do wszystkich radnych Rady Miasta Sanoka trafił projekt uchwały, nad którym na najbliższej sesji 25 marca radni będą głosować. Podjęcie przedłożonej uchwały umożliwi złożenie wniosku w sprawie zmiany granic miasta polegającej na włączeniu do terytorium Sanoka obszaru następujących sołectw: Bykowiec, Trepczy oraz obszaru sołectwa Zabłotce z Gminy Sanok” – czytamy na oficjalnym fanpage burmistrza Tomasza Matuszewskiego.

„§ 1 Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Sanoka opiniuje się pozytywnie zmianę granic polegającą na włączeniu do terytorium Gminy Miasta Sanoka obszaru sołectwa Bykowce, obszaru sołectwa Trepcza oraz obszaru sołectwa Zabłotce – z Gminy Sanok.

§ 2 Postanawia się wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, z wnioskiem dotyczącym zmian terytorialnych, o których mowa w § 1.” – czytamy z kolei w przygotowanym projekcie uchwały.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.