Witaj szkoło…jedno się kończy a drugie zaczyna

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny w naszej szkole w Zahutyniu. Dzieci klasy 6 przygotowały występ na apelu. Z dniem 31 sierpnia pani Wanda Izdebska zakończyła swoją służbę jako dyrektor szkoły. Podczas apelu były słowa podziękowania za 24 lata bycia dyrektorem szkoły w Zahutyniu. Pani Wanda podzieliła się swoim doświadczeniami i dziękowała różnym osobą i lokalnej władzy za współprace i zaangażowanie.

Nowym dyrektorem naszej szkoły została pani Małgorzata Wasylczyszyn.

List pożegnalny Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu – Pani Wandy Izdebskiej

Źródło; SP Zahutyń

Drodzy Państwo.

Z dniem 31 sierpnia 2020 roku zakończyłam 24 letnią kadencję na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu. Zawsze mi zależało na rozwoju naszej szkoły, na rozwoju uczniów, rozwoju nauczycieli i jednocześnie unowocześnieniu warunków nauki i pracy. Zależało mi na tym, aby uczniowie kończąc naszą szkołę potrafili odnaleźć swoje ścieżki w życiu oraz byli dumni, a przynajmniej nie wstydzili się, że są absolwentami Szkoły Podstawowej w Zahutyniu. Na bieżąco śledziłam losy absolwentów. Jestem dumna z uczniów naszej szkoły, ich sukcesów i mądrych wyborów. Mogę powiedzieć, że przez 24 lata szkoła była moim drugim domem. Pełniąc obowiązki dyrektora, starałam się jak najlepiej  wypełniać   przypisane mi zadania. Mam świadomość, że odchodząc ze stanowiska dyrektora pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają wysokie wyniki kształcenia, odnoszą sukcesy w konkursach na różnych szczeblach, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez nauczycieli i wychowawców do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych

Dziś ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w tej szkole. Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu z osobna, za to co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobre i na trwałe  zapisało się w pamięci historii szkoły i naszej miejscowości.

Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego w pierwszej kolejności, na ręce obecnego Burmistrza Pana Ernesta Nowaka składam serdeczne podziękowania  władzom naszej gminy, radnym kolejnych kadencji, dyrektorom Zespołu Obsługi Szkół, za owocną i miłą współpracę, pomoc podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Szczególne podziękowania kieruję do Pani Ewy Piszko –Głównej Księgowej Zespołu Obsługi Szkół i jej współpracowników, którzy sprawnie i odpowiedzialnie obsługują szkoły w naszej gminie. Dziękuję za ciepło, fachowość i zawsze pomocną dłoń.

Dziękuję dyrektorom szkół, MGOPS, MGOKiS, Biblioteki Miejskiej z terenu Gminy Zagórz za współpracę. Mieliśmy wspólne sprawy i wspólne problemy, wspieraliśmy się i pomagaliśmy sobie nawzajem. Za wszystko dziękuję.

Serdeczne podziękowania kieruję do radnych i sołtysów naszej miejscowości minionych i obecnej kadencji za ogromne wsparcie, szczególnie podczas rozbudowy budynku szkolnego, za życzliwość, serdeczność, za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek. Dziękuję Paniom z KGW, druhom Strażakom za współpracę ze szkołą w każdej dziedzinie.

Szkoła nasza jest cząstką miejscowej parafii. Słowa wdzięczności kieruję również na ręce obecnego o. proboszcza Tomasza Woźnego i poprzednich duszpasterzy. Dziękuję o. proboszczowi za modlitwę, odprawione msze święte i jej oprawy z okazji uroczystości szkolnych i kościelnych, wspólną organizację uroczystości środowiskowych.

Dziękuję serdecznie Radzie Rodziców, w szczególności  obecnej przewodniczącej za bardzo dobrą współpracę, zaangażowanie na rzecz szkoły, za pracę, której zwieńczeniem było nadanie szkole imienia oraz działania zmierzające do przywrócenia szkole struktury ośmioklasowej.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Niepedagogiczni.

Każdy sukces i każde dobro, jakie  się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły, dobry wizerunek. Dziękuję wszystkim za sumienną pracę na każdym stanowisku, za otwartość na zmiany, za wszelkie dodatkowe realizowane zadania, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję wszystkim pracownikom obecnym, ale i tym, którzy pracowali w tej szkole  na przestrzeni ostatnich lat. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia.

Szanowni Rodzice.

Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za troskę o pomyślny rozwój dziecka, który zależy od życzliwej współpracy rodziców ze szkołą. Dziękuję za pracę społeczną na rzecz szkoły, wsparcie finansowe. To dzięki naszej wspólnej pracy możemy poszczycić się piękną szkołą, zabezpieczającą wszelkie potrzeby środowiska. Na ręce obecnej  Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anety Szczepek przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.

Drodzy Uczniowie.

Życzę Wam szkolnych i osobistych sukcesów, aby nie zabrakło Wam zapału i energii w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich zainteresowań i kształtowaniu charakterów. Bądźcie w tym niestrudzeni, gdyż zwiększa to szansę na sukces w dorosłym życiu. Pamiętajmy, że szkoła, to klucz do przyszłości, bez którego nie otworzymy żadnych drzwi.

Szanowni Państwo.

Dzisiaj żegnam się, ze stanowiskiem dyrektora szkoły, ale pozostaję w pracy, aby pracować ze swoimi dziećmi – uczniami klasy II oraz pomagać mojej następczyni w pełnieniu obowiązków. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, z którymi współpracowałam i którzy byli pomocni podczas pełnienia funkcji dyrektora szkoły.

Swojej następczyni – Pani Małgorzacie Wasylczyszyn – gratuluję  i życzę, by  praca na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego,  była źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Życzę zdrowia, dużo siły i wytrwałości.

Przekazując symboliczny klucz do szkoły, życzę, aby dobrze służył i przyczynił się do wielu sukcesów. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 28 = 36