PODSUMOWANIE ROKU 2020

Choć za Nami trudny rok związany z obostrzeniami względem COVID-19, udało się Nam zrealizować kilkanaście ważnych  inwestycji w naszej miejscowości:

I. 17 lutego 2020 roku została podpisana umowa na przebudowę drogi krajowej DK 84 Sanok-Zagórz. Wartość umowy 28,7 mln, okres realizacji do 32 miesięcy. W zakresie prac jest również wykonanie chodników i ścieżek rowerowych. To bardzo długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Nie byłoby szczęśliwego finału gdyby nie wsparcie Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, Pana Posła Bogdan Józef Rzońca, Pana Posła Piotr Ursuskiego  oraz Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka. Prace ruszają w tym roku.

II. Wiosną wykonano monitoring  w Domu Ludowym w Zahutyniu. Środki finansowe zostały pozyskane z dofinansowania ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii, przy minimalnym wkładzie własnym ze środków sołectwa.

III.  W tym samym okresie wykonano wymianę instalacji elektrycznej w Domu Ludowym, środki pochodziły z budżetu sołectwa.

IV.  Na przełomie czerwca/lipca  obok Domu Ludowego zostały posadzone krzewy ozdobne. Dziękujemy sponsorom za zakupienie foli ogrodowej oraz poniesieniu większej części wydatków na zakup krzewów i roślin. Koszt całej  inwestycji    5 tys. złotych, środki sołeckie 1200,00 zł. Prace wykonywały społecznie: Pani B. Fal, Pani M. Rutkowska, Pani  A. Szczepek. Dziękujemy za pomoc w sadzeniu roślin  pozostałym Paniom  J. Szczupaczyńskiej, E. Szczupaczyńskiej, A. Batruch oraz Pani Woźniczak

V. Nastąpiła poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez :

* montaż bariery ochronnej

* montaż dwóch luster

Dziękujemy Panu Edwardowi Fal za transport barier.

VI. W okresie wakacji wykonano odwodnienie drogi prowadzącej do firmy FALKLANDY  i zabezpieczono ją  przed zniszczeniem. Środki finansowe pochodziły po części od właściciela firmy Pana Stanisława Fal oraz ze środków pozyskanych dzięki wsparciu finansowemu naszego Burmistrza Pana Ernesta Nowaka.

VII. Wczesną jesienią dokonano planowanego ze środków budżetu sołectwa odwodnienia odcinka drogi w górze wioski.

VIII. Montaż i instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach  budynków użyteczności publicznej (Dom Ludowy, Szkoła Podstawowa).Środki finansowe pozyskane z   Programu „Czyste powietrze” , który realizuje Urząd Miasta           i Gminy Zagórz.

IX. W związku z montażem paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Domu Ludowego, zaistniała potrzeba pomalowania części dachu. Usługę wykonano  przed założeniem paneli. Koszt czyszczenia i malowania części dach około        7 tys. Dziękujemy za wsparcie finansowe Burmistrzowi  Panu Ernestowi Nowakowi.

X. Podpisanie umowy o powierzenie grantu przez Zarząd KGW Zahutyń.        W  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady w Lesku została podpisana umowa o powierzenie grantu. Wnioskodawcą było Koło Gospodyń Wiejskich z Zahutynia. Środki finansowe zostały pozyskane z „ Europejskiego  Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”. Tytuł grantu: Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej poprzez doposażenie siedziby Koła Gospodyń Wiejskich w Zahutyniu. Wartość kosztów kwalifikowanych 9721,90 zł.

Jako członek Rady LGD Nasze Bieszczady składam podziękowania Pani Dyrektor LGD Jolancie Węgrzyn, jak również pracownikom Kasi i Michałowi za pomoc w realizacji wniosku!

Za tą kwotę zostało zakupionych 50  sztuk  krzeseł i 10 stolików z ławkami.

XI.  W ostatnich dniach roku 2020 została wyremontowana droga  w Zahutyniu w kierunku osiedla ODJ. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą  z dotacji rządowej.

Dziękuję za życzliwość Wojewodzie Podkarpackiej Pani Ewie Leniart, Europosłowi Panu Bogdanowi Rzońca, Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, pracownikom Urzędu Gminy Zagórz oraz kolegom i koleżankom Radnym Miasta i Gminy Zagórz.

XII. Końcem roku udało się wykonać parking samochodowy obok budynku szkoły, ma on służyć pracownikom szkoły oraz rodzicom przywożącym swoje pociechy do szkoły. Środki finansowe pochodzą z budżetu sołectwa.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 + 2 =