Przestrzeganie regulaminu placu zabaw w naszej miejscowości

Szanowni Państwo,  bardzo proszę wszystkich odwiedzających o przestrzeganie zasad podczas korzystania z przyszkolnego placu zabaw. Plac zabaw znajduje się na terenie szkolnym,  w czerwcu  urządzenia tam znajdujące się zostały wyremontowane na kwotę blisko 5000 złotych. Poleca się go trosce i opiece odwiedzających.

REGULAMIN

 PLACU ZABAW W ZAHUTYNIU 

 1. Plac Zabaw dla dzieci jest terenem ogólnodostępnym, służącym zabawie i rekreacji. 
 2. Dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na terenie Placu Zabaw wyłącznie pod opieką dorosłych. 
 3. Osoby przebywające na terenie Placu Zabaw są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób. 
 4. Rodzice lub opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za ewentualne uszkodzenia  osób lub/i mieniu przez dzieci. 
 5. Kategorycznie zabrania się wnoszenia na teren Placu zabaw alkoholu i innych środków odurzających oraz ich spożywania. 
 6. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. 
 7. Osoby przebywające na Placu Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych przedmiotów i narzędzi, które mogłyby być zagrożeniem dla zdrowia i życia  innych przebywających. 
 8. Z urządzeń znajdujących się na Placu Zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i zachowując bezpieczeństwo bawiących się dzieci. Należy przestrzegać następujących reguł:
  • w pobliżu urządzeń na Placu Zabaw zabronione są  gry zespołowe i jazda na rowerze,
  • zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń,  w szczególnie dotyczy to huśtawek, drabinek, bramek i dachów domków,
  • zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzeli przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu. 
 9. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje zakaz:
  • wprowadzania zwierząt,
  • zaśmiecania terenu,
  • niszczenia roślin,
  • dewastowania urządzeń zabawowo-rekreacyjnych  i innych oraz ogrodzeń,
  • picia alkoholu, palenia ognisk oraz używania szkodliwych substancji chemicznych. 
 1. O wszystkich zagrożeniach należy informować  dyrektora szkoły.
 2. Czynne uczestniczenie w bójkach czy niszczenie mienia podlega karze za wykroczenia z artykułu 50,51, 52a, 124 i 143 Kodeksu Wykroczeń (Dz.U. z 1971r, Nr 12, poz. 114 z późn. zm.). 
 1. Telefony alarmowe: 

Z telefonów komórkowych: 112

Pogotowie Ratunkowe: 999 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 + 1 =