DLACZEGO STANOWCZE NIE DLA POSZERZENIA GRANIC SANOKA O NASZĄ MIEJSCOWOŚĆ? – stanowisko Radnej Miasta i Gminy Zagórz

Szanowni mieszkańcy Zahutynia przedstawię Wam argumenty, które moim zdaniem stanowią negatywną opinię odnośnie przyłączenia Zahutynia do Miasta Sanok:

  1. Jako mieszkańcy stracimy swoją tożsamość, nazwa miejscowości Zahutyń zniknie       z mapy Polski.
  2. Przechodząc w obszar miejski tracimy środki finansowe, które są pozyskiwane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie
  3. Zamknięcie Szkoły Podstawowej (nasza placówka szkolna dostaje dotację oświatową w przeliczeniu do obszaru wiejskiego, ta dotacja jest wyższa w porównaniu z miastem. Przechodząc pod Miasto Sanok dotacja zostaje zmniejszona. Niestety w obecnym czasie jest ciężko z pokryciem kosztów, a cóż jeśli zmniejszą  się środki finansowe…)
  4. W mieście nie funkcjonują takie organizacje non-profit jak: Ochotnicza Straż Pożarna czy Koło Gospodyń Wiejskich. Co za tym idzie zamknięcie Domu Ludowego oraz Biblioteki Wiejskiej, zaprzestanie budowy Remizy OSP.
  5. Utrata środków finansowych budżetu sołectwa i funduszu sołeckiego. Wiąże się to także z utratą środków finansowych pozyskiwanych ze sprzedaży drewna z lasu.
  6. Brak przedstawiciela (Sołtysa jak również Radnego w strukturach Gminy Miasta Sanok, decydują o Nas inni mający większość)
  7. Płacimy większe podatki.
  8.  Wyższy koszt opłat za śmieci , obecnie w Mieście Sanok 29 zł od osoby u Nas 22 zł, jeśli posiadamy kompostownik to koszt 18 zł.
  9. Brak dofinansowania dla rolników.

Można by tu wymieniać wiele argumentów po stronie negatywów , skupiłam się na najważniejszych.

Jednym pozytywnym argumentem jest poprawa warunków komunikacji miejskiej. Tylko zastanówmy się czy będziemy jeździć tymi autobusami w obecnym czasie. W większości korzystamy z własnych środków transportu!

Radna Miasta i Gminy Zagórz

Aneta Szczepek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 33 = 34