Większość radnych powiatowych chce uszanowania woli mieszkańców wsi. Sesja nadzwyczajna

SANOK / PODKARPACIE. 11 radnych Rady Powiatu Sanockiego złożyło na biurko przewodniczącego rady wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Chcą przyjęcia stanowiska i apelu w sprawie zmian granic Sanoka. Pismo ma zostać skierowanie do Rady Miasta Sanoka. Aby tak się stało, organ uchwałodawczy powiatu musi przyjąć stanowisko poprzez głosowanie.

od wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Sanockiego podpisało się 11 radnych: Stanisław LewickiDamian BiskupJerzy ZubaMarta MyćkaKrystyna Galik-HarhajMarek SzparaJolanta SkoczołekSebastian NiżnikJan JaślarTomasz Gankiewicz oraz Igor Wójciak. Z informacji, do których dotarliśmy wynika, że dokument chcieli podpisać również Marzena Dziurawiec i Krzysztof Strzyż, ale na przeszkodzie stanęły względy zdrowotne.

W przygotowanym projekcie stanowiska rady powiatu czytamy między innymi:

Rada Powiatu Sanockiego wyrażając negatywne stanowisko odnośnie zmian granic jednostek samorządu terytorialnego na terenie Powiatu Sanockiego apeluje do Rady Miasta Sanoka o zaniechanie dalszych działań zmierzających do poszerzenia granic Miasta Sanoka.

Wyniki konsultacji społecznych wyrażonych w przedmiotowej sprawie wśród sanoczan oraz mieszkańców 10 sołectw należących obecnie do Gminy Wiejskiej Sanok oraz Gminy Zagórz są wyraźnym i bardzo surowym werdyktem dla inicjatorów zmian podziału administracyjnego w obrębie Powiatu Sanockiego […]

Zignorowanie tak jednoznacznie i czytelnie wyrażonej woli mieszkańców byłoby pogwałceniem podstawowych zasad demokracji i samorządności.

W odpowiedzi na wniosek 11 radnych, przewodniczący Robert Pieszczoch zwołał XXXI sesję nadzwyczajną. Odbędzie się ona 18 marca o godzinie 16:00 w I LO w Sanoku. Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Prezentacja projektu uchwały, w sprawie: stanowiska dotyczącego próby zmian granic jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Powiatu Sanockiego (druk 382).
  4. Zapytania, wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  5. Zakończenie obrad sesji.

Rada Powiatu Sanockiego liczy 21 członków, dlatego głosowanie w tej sprawie powinno być formalnością.

Artykuł edytowany.

źródło: Red., materiały nadesłane

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

59 − 51 =