Wprowadzenie Nowego Proboszcza o. Karola Bucholca OMI

Czcigodny Ojcze Proboszczu!

Boża Opatrzność stawia Cię dziś w naszej parafii jako nowego proboszcza. Pragniemy Cię w tej roli serdecznie przywitać w imieniu wszystkich parafian, wspólnot, młodzieży i dzieci. Nowa parafia, nowi ludzie, nowe wyzwania i zadania – to wszystko przed Tobą.
Zapewniamy, że będziemy Cię zawsze wspierać modlitwą i pomocą w Twojej duszpasterskiej pracy abyś zadania które zostały Tobie powierzone mógł wykonać jak najlepiej.
Ufamy, że będziesz gorliwie głosił prawdy o Ewangelii Jezusa Chrystusa, ukazywał nam Jego miłość i umacniał łaską sakramentów świętych. Ufamy również, że będziesz gorliwie budował i jednoczył naszą wspólnotę, ucząc nas odpowiedzialności za naszą świątynię i cały kościół.
Życzymy błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha św, opieki Maryi na każdy dzień Twojej posługi pośród nas.
Nasze powitanie pragniemy zakończyć słowami Jana Pawła II

Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 5 = 1