PODSUMOWANIE PÓŁROCZA BIEŻACEGO ROKU

Czas od początku roku 2021 był trudnym okresem ze względu na obostrzenia względem COVID-19 , jednakże udało się nam zrealizować kilka zadań na terenie naszego sołectwa:

I. Na przełomie maja/czerwca ze środków finansowych sołectwa wyremontowano odcinki następujących dróg:

a) Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na długości 136 mb
w miejscowości Zahutyń na działce nr 354 obejmowała:

 • profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoży pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 380,8 m2,
 • regulacja pionowa włazów kanałowych w ilości 2 szt.,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm w ilości 45,696 m³
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard
  II – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm w ilości 367,2 m²
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard
  II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w ilości 353,6 m²
 • wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm – pobocza –
  dla 7 cm w ilości 7,616 m³

b) Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na długości 15 mb w miejscowości Zahutyń na działce nr 360 obejmujowała:

 • profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoży pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na pow. 57 m2,
 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm w ilości 5,7 m³
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard
  II – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm w ilości 43,5 m²
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard
  II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w ilości 42 m²
 • wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm – pobocza –
  dla 7 cm w ilości 1,05 m³

c) Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na długości 80 mb w miejscowości Zahutyń na działce nr 597 obejmowała:

 • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm w ilości 8,96 m³- nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych standard
  II – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm w ilości 224 m²
 • nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard
  II o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) w ilości 224 m²
  wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o średniej grubości warstwy po zagęszczaniu do 10cm – pobocza –
  dla 7 cm w ilości 2,24 m³ Dziękujemy Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się nam wydłużyć jeden odcinek remontowanej drogi.

II. W miesiącu czerwcu na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zahutyniu Pani Małgorzaty Wasylczyszyn oraz Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Anecie Szczepek został złożony wniosek o wsparcie finansowe do Komisji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii w naszej Gminie. Wniosek uzyskał pozytywną opinię, za pozyskane środki został wyremontowany sołecki plac zabaw znajdujący się obok budynku szkoły.


III. W lipcu dokonano czyszczenia i konserwacji studzienek kanalizacyjnych. Usługę wykonało Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne


IV. 29 lipca ogłoszono wykonawcę zadania – Rozbudowa budynku Wiejskiego Domu Kultury o część garażową z zapleczem Remizy OSP w Zahutyniu, wykonanie stanu surowego zamkniętego.

Firma Budowlana POL-BUD Grzegorz Buczkowicz

Humniska 846, 36-206 Humniska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 55 = 65